Duński Saxo Bank jak co roku wydał swoich 10 szokujących prognoz na najkrótszy rok. Tym zupełnie eksperci instytucji przewidują m.in., że Węgry wyjdą z Organizacji Europejskiej, Donald Trump przegra razem z Republikanami wybory prezydenckie w USA, a Rosja bronienie się… wygranym w istoty zielonej i czarnej energii.

Węgry wychodzą z UE, a Trump przegrywa wybory. Znany bank wydał 10 szokujących prognoz

 

Szokujące prognozy Saxo Banku to zjawiska, jakie potrafiły wstrząsnąć światem
Bank co roku chroni przed chwila prawdopodobnymi, ale niedocenianymi zdarzeniami
2020 r. według Saxo będzie mieszkał pod znakiem “gruntownej zmiany status quo”
Tradycją obecnie są “szokujące prognozy” ekspertów z Saxo Banku – duńskiego banku inwestycyjnego. Jak pokazują autorzy raportu, jest ostatnie “szereg mało prawdopodobnych, jednak często niedocenianych zdarzeń, których materializacja mogłaby wstrząsnąć rynkami walutowymi”.

Saxo podkreśla przy tym, że nie są zatem jego dostępne prognozy rynkowe – prawdopodobieństwo ich wyjścia wynosi 1 proc. Zarazem bank przypomina, że pytania o najogromniejszym wpływie – szokujące dla świata – więc ostatnie najmniej spodziewane. Jak wyjaśnił Steen Jakobsen, główny ekonomista Saxo:

Uważamy, że w 2020 roku niemal pod każdym względem tematem kluczowym będzie dokładna zmiana status quo. Rok tenże podobno być jak wielkie wahadło, wydobywające się w obrocie przeciwieństw dotyczących polityki w znaczeniu ogólnym, polityki pieniężnej i fiskalnej, a jeszcze – co równie ważne – ochrony środowiska. W tekście szeroko rozumianej polityki znaczyłoby to szybką porażkę populizmu, zastąpionego sięganiem do „uzdrowienia” zamiast do podziału społeczeństwa. W odniesieniu do robienia polityki potrafiło więc nazywać, że banki centralne zejdą na dalszy plan, i że nawet nieco znormalizują stopy procentowe, podczas gdy rządy przejmą ich pracę w dziale wydatków połączonych z bazą i polityką klimatyczną.

Oto 10 najbardziej szokujących prognoz Saxo Banku na 2020 r.:

1. Rosja głównym wygranym w istoty zielonej i czarnej sile
W 2020 r. OPEC i Rosja, wyczuwając spowolnienie produkcji ropy z łupków w Kształtach Połączonych w klubie z brakiem zwrotu z lokaty w tym rynku, skorzystają z możliwości i zapowiedzą istotne dodatkowe cięcia produkcji ropy w naszych krajach. Zbiegnie się to w okresie z inną rundą IPO Aramco, zapewniając pożądany poziom wyceny przez inwestorów spoza Arabii Saudyjskiej. Będzie ostatnie zaskoczeniem dla rynku, a walka o pokrycie krótkich książce i planowanie funduszy hedgingowych do pokrycia niezabezpieczonej ekspozycji na szersze wartości spowodują, że cena ropy Brent powróci do stanu 90 dolarów za baryłkę. W Rosji okaże się to szczególnym zwycięstwem nie tylko dla Rosnieftu, lecz i dla finansów publicznych, w jakich próg rentowności budżetu na 2019 r. kładł się na cenie ropy Urals 49 dol. za baryłkę. Akcje Rosnieftu, największej rosyjskiej spółki naftowej, wzrosną o 50 proc.

Też w 2020 r. sektor ekologicznej – zielonej – energii ucierpi na wynik za wysokiego szumu medialnego i słabych zwrotów z lokaty. Jednak w miarę kolejnych zobowiązań w dziale polityki klimatycznej podejmowanych przez kraje rozwinięte polityka długoterminowa skupi się na rowerach elektrycznych i rozwiązaniach minimalizujących emisję zanieczyszczeń w samochodach. Rosja odniesie korzyści na obu frontach: po pierwsze jako najwyższy na świecie dostawca łączonego w samochodach palladu, natomiast w 2019 r. odnotowującego drinki z najpiękniejszych rezultatów na targach surowców. W 2020 r., gdy demokraci przejmą Biały Budynek i wraz z Indiami zaostrzą normy emisji, nastąpi dalszy rozwój cen tego metalu.

Po drugie, Rosja weźmie na odstąpieniu od kobaltu i zwiększeniu wykorzystywania niklu na rynku akumulatorów pojazdów elektrycznych. W 2020 r. popyt na nikiel gwałtownie wzrośnie. Rządy krajów rozwiniętych zapewnią dopłaty do sprzedaży pojazdów elektrycznych, i najwięksi niemieccy producenci samochodów otworzą w szerocy rozwijać produkcję, aby zapewnić długoterminowe dostawy akumulatorów. Podczas gdy Indonezja zdecydowała się na warunek eksportu rudy niklu od stycznia 2020 r., aby wesprzeć krajowe huty, rosyjski koncern MMC Norilsk Nickel nabierze wiatru w żagle w sukcesu zwiększonego popytu i doskonalszych cen i również jak w sukcesie Rosnieftu ceny jego treści wzrosną o 50 proc.

2. Nieoczekiwana stagflacja będzie polecać wartość kosztem wzrostu
Notowany na giełdzie fundusz iShares MSCCI World Value Factor pozostawi FANGS (Facebook, Amazon, Netflix, Google) znacznie w tyle, generując wyniki lepsze o 25 proc. Świat zatoczy pełny krąg z czasu zakończenia systemu z Bretton Woods, kiedy odszedł od dolara opartego na złocie do systemu czysto fiducjarnego dolara, w ramach którego nie właśnie w Kształtach Zjednoczonych, jednak także na wszelkim świecie wprowadzono na plac biliony USD w budów kredytów. Każdy etap kredytowy wymaga coraz mniejszych stóp procentowych i coraz wyższych wpływów, aby zapobiec całkowitej blokadzie gospodarki Stanów Zjednoczonych i światowego systemu finansowego.

Z pomoce na fakt, iż stopy procentowe znalazły się w dolnych rejonach skali, a ubytki w Kształtach Zjednoczonych są mocne i ciągle rosną, nadchodząca recesja zmusi Fed do zwiększenia bilansu w środek przekraczający wszelkie wyobrażenia, aby sfinansować nowe, szeroko zakrojone wydatki fiskalne Trumpa mające wzmocnić infrastrukturę w okazji na jego reelekcję. Wydarzy się jednak coś dziwnego: płace i wartości zaczną szybko rosnąć w miarę, jak pomysły będą dojeżdżać do gospodarki, jak na ironię z względu niewystarczających zasobów i wykwalifikowanej siły roboczej w rezultacie wcześniejszego braku inwestycji. Rosnąca inflacja i rentowności podwyższą z zmiany koszt kapitału, eliminując z sektora spółki-zombie, ponieważ słabsi dłużnicy będą rywalizować o finansowanie. W otoczeniu ogólnym nastąpi znaczna dewaluacja USD, ponieważ rynek uzna, że Fed będzie wyłącznie przyspieszać ekspansję bilansu, utrzymując jednocześnie wyjątkowo niską stopę referencyjną.

3. Zwrot metody i podwyżki stóp EBC
Europejskie banki odwrócą kierunek swojej polityki, kiedy w 2020 r. indeks EuroStoxx wzrośnie o 30 proc. Pomimo niedawnego wprowadzenia systemu podziału na etapy (tiering), który przyczynił się do minimalizacji negatywnych konsekwencji ujemnych stóp procentowych, banki dalej będą zmagać się z ogromnym kryzysem. Będą wymagały się zmierzyć z dużym otoczeniem finansowym i ekonomicznym, charakteryzującym się strukturalnie wyjątkowo niskimi stopami procentowymi, zaostrzeniem regulacji w ramach pakietu Bazylea IV – co coraz bardziej obniży stopę zwrotu z pieniądza innego banków – oraz konkurencją ze części przedsiębiorstw z sektora fintech.

Sprawy przyjmą bezprecedensowy zakup również na wstępu stycznia 2020 r. nowa prezes EBC Christine Lagarde – wcześniej mówiąca się za ujemnymi stopami procentowymi – dokona wolty i oświadczy, że polityka pieniężna przekroczyła przewidziane granice. Prezes podkreśli, że utrzymywanie ujemnych stóp depozytowych przez dłuższy czas może znacząco zaszkodzić kondycji europejskiego sektora bankowego. Aby zmusić rządy państw strefy euro, w szczególności Niemiec, do rozpoczęcia zadań i wykorzystania polityki fiskalnej do pobudzenia gospodarki, 23 stycznia 2020 r. EBC odwróci swoją politykę pieniężną i zwiększy stopy procentowe. Po pierwszej podwyżce w bliskim czasie nastąpi kolejna, która szybko doprowadzi stopę referencyjną do zera, i do kraju roku nawet nieco ponad.

4. Rynek energii się nie zazieleni
Relacja pisanego na giełdzie funduszu energii z paliw kopalnych VDE do funduszu energii odnawialnej ICLN wzrośnie z 7 do 12. Przemysł naftowy i gazowy wyszedł z końca finansowego po 2009 r., odzyskując około 131 proc. strat odnotowanych po 2008 r. do maksimum w czerwcu 2014 r., gdy to Chiny wyciągnęły światową gospodarkę z poprzedniej recesji kredytowej. Z obecnego sezonu na sektor ten wpływały negatywnie dwie wielkie role. Ważną spośród nich istniał wzrost produkcji gazu z łupków w Kształtach Zjednoczonych i bliskie wzrosty w globalizacji łańcuchów dostaw gazu ziemnego za pośrednictwem LNG. Wtedy była miejsce istna amerykańska rewolucja w charakterze produkcji ropy z łupków, w końcu której Stany Zjednoczone broniły się największym producentem ropy naftowej i ciekłych przetworów naftowych na świecie.

Drugą wartością był żyjący kapitał polityczny i gminny stojący za walką ze kolejami klimatycznymi, powodujący przełomowy wzrost popytu na siłę odnawialną. W rezultacie niższych opłat i wychodzenia przez inwestorów sektora „czarnej” energii wycena akcji spółek z dziedzinie paliw kopalnych wykazała dyskonto w wysokości 23 proc. względem przedsiębiorstw z sektora czystej energii. W 2020 r. nastąpi zmiana prognoz inwestycyjnych, ponieważ OPEC coraz dłużej ograniczać będzie wybranie, produkcja nierentownych amerykańskich koncernów łupkowych zahamuje, a popyt w Azji ponownie wzrośnie. Przemysł naftowy i gazowy w 2020 r. nieoczekiwanie okaże się wygrany – i będzie ostatnie jednocześnie sygnał ostrzegawczy dla sektora czystej energii.

5. RPA padnie ofiarą długu ESKOM
Kurs USD/ZAR wzrośnie z 15 do 20 po tym, jak świat odetnie RPA linie kredytowe. Bardzo niską informacją była reklamę rządu Republiki Południowej Afryki pod skutek tego roku, że w klubie z dalszymi próbami ratowania zmagającej się z problemami spółki energetycznej ESKOM i mieszkania dostaw prądu w wszelkim świecie przyszłoroczny budżet wzrośnie do najszerszego poziomu z ponad dekady (6,5 proc. PKB), co czyni zdecydowane pogorszenie po tym, jak rodzaj zdołał ustabilizować finanse na niemal stałym poziomie -4 proc. PKB w układu ostatnich kilku lat. Co gorsza, Bank Światowy szacuje, że zadłużenie zagraniczne RPA wzrosło w ostatnim stopniu ponad dwukrotnie, osiągając poziom ponad 50 proc. PKB. Fiasko ESKOM prawdopodobnie być modną kroplą, która przeleje czarę dla wierzycieli: mogą oni wydać chęć dalszego finansowania kraju, który z kilkudziesięciu lat nie jest w okresie uporządkować swoich finansów ani zarządzania. W 2020 r. RPA pociągnie za sobą i również drugie gospodarki wschodzące o małej wiarygodności, przy czym wyniki gospodarek wschodzących będą dużo zróżnicowane z lat. RPA szuka w obrocie bankructwa.

Zobacz też: W 2020 r. będzie drożej. Ceny prądu wpadną we wszystkich

6. Donald Trump zapowie podatek „America First”, aby obniżyć deficyt handlowy
Opodatkowanie wszystkich przychodów generowanych za granicą zakłóci dostawy i zrobi wzrost inflacji. Rentowność amerykańskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych zabezpieczonych przed inflacją w 2020 r. wyniesie 6 proc. dzięki wzrostowi zainteresowania inwestorów w miarę wzrostu wskaźnika CPI. 2020 r. podejmie się relatywną stabilizacją polityki handlowej po tym, jak administracja Trumpa i Chiny trafią do zrozumienia w sytuacji co najmniej tymczasowego zawieszenia broni w tekście taryf celnych, polityki monetarnej i kupna produktów rolnych.

Jednak teraz na wstępu 2020 r. gospodarka amerykańska zacznie się dusić: braki w handlu z Chinami nie ulegną znacznej poprawie, a równocześnie nie będzie dodatkowy realistyczny wzrost zakupów produktów rolnych przez Chiny. Ze powodu na pytania opinii publicznej prognozujące spektakularną porażkę w zestawach prezydenckich w 2020 r. Trump zacznie wykazywać nerwowość, natomiast jego administracja w ramach tej deski ratunku spróbuje nowego podejścia, aby odzyskać opiekę nad protekcjonistyczną narracją: podatek „America First”. W konstrukcjach tej koncepcji amerykański podatek dobry z osób prawnych zostanie całkowicie zrekonstruowany tak, aby sprzyjać prac w Kształtach Zjednoczonych razem z deklarowanymi zasadami „jasnego i bzu handlu”.

Program ten zniesie wszelkie dotychczasowe taryfy, nakładając zamiast tego zryczałtowany podatek od cenie podanej w wysokości 25 proc. na pełne przychody brutto na rynku amerykańskim produkowane z prac zagranicznej. Sprawi to wspaniałe protesty ze części partnerów handlowych, bowiem będą wtedy w naturze stare taryfy w różnym wydaniu, jednak administracja odpowie, że firmy inne mogą przekazać swoją produkcję do Bądź Połączonych w projekcie uniknięcia podatku.

7. W Szwecji zapanuje kryzys
W Szwecji nastąpi szeroko zakrojona i praktyczna zmiana nastawienia w miarę oddziaływań na sytuacja lepszej integracji imigrantów i przeciążonych usług socjalnych, doprowadzając do wdrożenia istotnego wpływu finansowego i gotowego umocnienia SEK. Jak powszechnie zajmowałoby wtedy pole w sukcesie szwedzkiej polityki, również jak na wstępu lat 90., gdy to Szwedzi posunęli się za daleko w progresywnym opodatkowaniu, doprowadzając do załamania gospodarki, obecnie spowodowali, że poprawność polityczna w odniesieniu do imigracji przybyła do momentu, w którym społeczeństwo stawało się politycznie niepoprawne.

Rząd ignoruje bogatą plus ciągle rosnącą liczbę ludzi, którzy kwestionują tę metodę, tym jedynym wykluczając ich z całej debaty. Mimo iż demokracja parlamentarna powinna zapewniać głos w rozmowie wszystkim grupom istotnej ról, główne partie polityczne podjęły nietypową wspólną opinię o zignorowaniu przeciwników imigracji, których liczba przekroczyła już 25 proc. ogółu szwedzkich wyborców. Zarówno uzasadnienie polityków, jak a ich wole były zdolne: otwartość i równość dla ludzi i zabezpieczenie szwedzkiego otwartego modelu gospodarczego.

Jednak każde zbyt dużo posunięte leczenie może przytłaczać, i każde rodzaje pragną być modyfikowalne w sukcesie zmiany okoliczności, żeby mogły dalej być. Pozostałe kraje skandynawskie będą plotkować o „warunkach prowadzących w Szwecji” jako o zagrożeniu, natomiast nie jako o modelu najlepszych prac. Szwecja znajdzie się w recesji, i ze powodu na indywidualny status małej, otwartej gospodarki, będzie bardzo wrażliwa na wszystkie spowolnienie. To doświadczenie kryzysu, zarówno społecznego, jak i finansowego, zapewni mandat do zmian.

8. Demokraci wygrają wybory w 2020 r. dzięki głosom osób i milenialsów
Wybory w Kształtach Połączonych w 2020 r. zapewnią demokratom opiekę nad Białym Domem i obiema izbami Kongresu. Akcje dużych firm z sektora opieki zdrowotnej i branży farmaceutycznej spadną o 50 proc. Sondaże na 2020 r. nie wyglądają dobrze dla Trumpa, również jak elektorat. Marginalny wyborca Trumpa w 2016 i 2020 r. jest senior i biały, czyli należy do rodziny demograficznej, która zanika w liczbach względnych, ponieważ najliczebniejszym pokoleniem Amerykanów są obecnie milenialsi, a więc roli w wieku 20-40 lat, jakie są zdecydowanie bardziej liberalne.

Milenialsi, i nawet najstarsi przedstawiciele „pokolenia Z” w Kształtach Zjednoczonych, w coraz większym stopniu motywowani są niesprawiedliwością i nierównością napędzaną przez manipulowanie rynkiem aktywów przez bank centralny, a jeszcze obawami przed zmianami klimatycznymi, w tekście których prezydent Trump pełni rolę piorunochronu buntu jako kobieta zaprzeczająca zmianom klimatycznym. Wyborcy lewicowi przyznają się wyłącznie niechęcią do Trumpa, czemu wyraz dają zarówno kobiety z bogatszych przedmieść, jak i milenialsi. Demokraci zdobędą zatem przewagę nad 20 mln głosów, zwiększą opiekę nad Izbą Reprezentantów, i nawet do jednego etapu przejmą siłę w Senacie. Powszechna opieka zdrowotna i rozmowy w kwestii cen leków znacznie ograniczą rentowność całego sektora.

9. Węgry wynikają z UE
Węgry od czasu podejścia do UE w 2004 r. odnosiły duże sukcesy gospodarcze. Jednak piętnastoletnie małżeństwo ujawnia się żyć w tarapatach po tym, jak UE wszczęła procedurę założoną w art. 7, tworząc się na nakładane przez Węgry – natomiast w postaci premiera Orbána – coraz surowsze ograniczenia dotyczące wolnych mediów, sędziów, pracowników naukowych, mniejszości i jakości grających na sprawa praw człowieka. Władze Węgier odpowiadają, że teren tenże po prostu się zabezpiecza, chroniąc swoją sztukę przed masową imigracją.

To ciężkie do mieszkania status quo, a obie ściany będą uznawały trudności z przybyciem do zrozumienia w 2020 r., kiedy procedura założona w art. 7 będzie powoli procedowana w organizmie UE. Premier Orbán otwarcie mówi wręcz, że Węgry są związane „braterstwem krwi” z renegatem – Turcją, w przeciwieństwie do reszty Europy, co czyni poważną zmianę retoryki, która zbiega się w okresie z transferami z UE, ale zaniknie w układu najbliższych dwóch lat. Węgierska waluta, forint (HUF) straci na cenie, a koszt w parze EUR/HUF wyniesie 375, ponieważ targi będą się obawiały wycofania lub odwrócenia przepływów kapitałowych, gdy przedsiębiorstwa z UE będą dodatkowo dochodzić swoje inwestycje na Węgrzech.

10. Azja otworzy nową walutę rezerwową, aby uwolnić się od dolara
Azjatycka, wspierana przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych cyfrowa waluta rezerwowa obniży indeks dolara amerykańskiego o 20 proc. i zrobi spadek cenie dolara o 30 proc. w układzie do złota. Aby stawić czoła pogłębiającej się rywalizacji handlowej i chęciom powiązanym z rosnącymi zagrożeniami ze części Miej Połączonych w odniesieniu do dolara amerykańskiego i władz nad finansami światowymi, Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych otworzy nowe aktywo rezerwowe, azjatyckie prawo ciągnienia, czyli ADR, przy czym 1 ADR odpowiadać będzie 2 dolarom amerykańskim, co stworzy z ADR największą wartość finansową na świecie. Końcem tego dzieła jest dedolaryzacja handlu regionalnego.

Lokalne gospodarki zawrą wielostronne porozumienie w sytuacji prowadzenia całego handlu w tym sektorze zdecydowanie w ADR, przy czym najistotniejsi eksporterzy ropy naftowej – Rosja i światy OPEC – chętnie podpiszą taką kartę ze powodu na rosnące uzależnienie z rynku azjatyckiego. Redenominacja sporej ilości światowego handlu i odizolowanie jej z dolara amerykańskiego spowoduje, że Stany Zjednoczone będą postrzegać coraz mniejszy napływ środków na budowanie swojego podwójnego deficytu. W układu zaledwie kilku miesięcy USD straci na cenie 20 proc. w układzie do ADR i 30 proc. w układzie do złota, przez co cena złota spot w 2020 r. znacznie przekroczy 2 000 dol. za uncję.

 

Zobacz również pożyczki na 500 plus